top of page
  • Người viết

THỦ TƯỚNG: 4 ƯU TIÊN ĐỂ ĐỘT PHÁ HƠN NỮA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).


Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, từ đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, các tổ chức chính trị-xã hội cùng đồng hành, tham gia tích cực trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả với gần 75.000 tổ và gần 350.000 thành viên ở tất cả các tỉnh, thành (tăng gần 6.000 tổ và 30.000 thành viên so với cuối năm 2022).


Thủ tướng nêu rõ 4 ưu tiên gồm: Ưu phát triển dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" (dữ liệu là tài nguyên); Ưu tiên phát triển các dịch vụ công trực tuyến gắn với đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đối tượng bao phủ lớn; Ưu tiên phát triển các nền tảng (nhất là các cơ sở dữ liệu quốc gia); Ưu tiên bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Comments


Bài viết liên quan

bottom of page