top of page
  • Người viết

Ngày 10/8/2023, Sở Y tế Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ"

Tham dự Hội thảo, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, thành phố Cần Thơ là địa phương phát động chuyển đổi số, có kế hoạch chuyển đổi số y tế và Đề án xây dựng nền y tế thông minh và triển khai thực hiện sớm. Với những kết quả đạt được, Thành phố đã bước đầu thể hiện vai trò dẫn đầu, tạo sự lan tỏa về chuyển đổi số y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long


Nhằm phát huy vai trò của CNTT, chuyển đổi số và những cơ hội do kỷ nguyên kỹ thuật số mang lại, Đảng, Chính phủ đã có chủ trương, chính sách sáng suốt, đúng đắn, tạo điều kiện, thúc đẩy sự phát triển của CNTT, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ.


Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Y tế Cần Thơ trong thời gian tới, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế Cần Thơ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin y tế lấy người bệnh, người dân là trung tâm, là mục tiêu phục vụ.


Chuyển đổi số không phải là việc riêng của đơn vị chuyên môn, đơn vị quản lý mà là công việc của tất cả các đơn vị, cá nhân trong ngành. Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và sự hỗ trợ của các ban ngành, Ngành Y tế Thành phố tiếp tục phát huy sự chủ động, sáng tạo, bài bản, khoa học, ưu tiên nguồn lực cho công tác này


Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT một cách tổng thể, toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm phải thực hiện vai trò hỗ trợ các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số y tế để các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số y tế./.
Comentários


Bài viết liên quan

bottom of page