top of page
  • Người viết

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế, ngày 19/8/2023, chi đoàn Cục Quản lý Dược phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức thi đấu thể thao giao lưu tennis Chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945-2023).
Comments


Bài viết liên quan

bottom of page