top of page

Hoạt động mới nhất

"Công tác Y tế toàn quốc trong năm 2022 đạt được nhiều thành tựu, trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng thanh niên toàn Ngành"

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn - Hội nghị Tổng kết Công tác Thanh niên ngành Y tế 2022

Liên hệ:

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
088 802 93 89
bottom of page